Fredrik Mikko har inom Spånga Hockey fått uppdraget att utbilda målvakterna.  För att visa hur en målvaktsträning kan se ut finns en här finns en film från vecka 47, där temat var bland annat returkontroll. Syftet är att visa tränare och ledare hur en målvaktsträning kan se ut, samt visa exempel på vad målvakterna kan träna vidare på. Slutligen kan målvakterna själva göra sina egna bedömningar av sina ingripanden och jobba vidare för att bli bättre.

Länk Målvaktsträning vecka 47