Resultat

Hans ledning från avd 1 "räckte och blev över"

2:a Kaj, 3:a Folke