Genomgång av arbetsuppgifter i Kansliet (Vita byggnaden) i samband med torsdagens träning 15 Oktober Tid 17:10