BSK P-00 bemannar Sportcaféet på Bollstanäs IP.

Schema och instruktioner ligger i filarkivet.
Kallelser till respektive dag har gått ut.
Detta är ålagt av BSK och något vi tyvärr inte kan tacka nej till så byt med varandra vid behov.
Tack för din insats!!