Vill du vara med oss i Boo Veteraner ? Ring Ubbe lagledare för +35-laget !

Om du vill komma i kontakt med laget :

Lagledare 35+

Ubbe Johansson /tel: 0761-750183 eller Björn Såndberg /tel: 0705-783076
mail: johansson.urban@comhem.se

______________________________________