Det blev väldigt jämnt mellan Liam och Lars Jak

Resultat