ombytta och klara kl 15:30
Viktig Information inför fotograferingen från Fotograf Lars-Åke Johansson AB

På vår hemsida www.larsake.se finns vår nya elektroniska nybeställningsblankett med vår internet-rabatt.

Där fyller man i vad som önska från oss, skriver ut blanketten, och tar med den till fotograferingen.
Samtidigt får man sin beställning på uppgiven mail-adress

Har man ej en skrivare, så noterar man följande på ett löst papper och tar med det istället:
1/ aktives namn 
2/ beställningsnumret
3/ vad som beställts

Beställningen kan också göras på en smart-phone. s från oss, skriver ut blanketten, och tar med den till fotograferingen.
Samtidigt får man sin beställning på uppgiven mail-adress.

Har man ej en skrivare, så noterar man följande på ett löst papper och tar med det istället:
 
1/ aktives namn 
2/ beställningsnumret
3/ vad som beställts

Beställningen kan också göras på en smart-phone.
 
 
LÄNKAR:
 
 
 
 

Med vänlig hälsning