Efter allt fokus i media kring matchfixing-skandalerna som drabbat Småland, vill Växjö FDK meddela att vi tar avstånd från all typ av agerande som bringar skam över den sport vi alla älskar.

Det är oerhört betungande att läsa att två fotbollsdomare är misstänkta för matchfixing. Vi vill samtidigt uppmana samtliga att inte döma ut någon, eller sprida osanningar, tills ärendet är slutgiltigt utrett. Växjö FDK är en förening med domare som visar engagemang, kollegialitet, och passion för sporten. Vi följer alltid reglerna om Fair Play och tar således avstånd från matchfixing, samt andra handlingar som förstör den sport vi älskar.