...för ett spelarmöte.

Vi träaffas för att diskutera om förutsättningar och förväntningar inför 2014.