Kolla in motståndet i grupp 7A

http://www.stff.se/tavling-domare/resultat-tabeller/?scr=table&ftid=50089