Fredag-Lördag 27-28 Maj är BSK P04 Cafévärdar. Ni som är kallade har fått information