Presentationen från föräldramötet 16/2. Prata med någon ledare i samband med träning vid eventuella frågor.