Datum för domar- och funktionärsutbildningar för säsongen 2016-2017 är fastställda.

http://www.svenskhandboll.se/StockholmsHandbollforbund/Nyheter/Domarochfunktionarsutbildningarsasongen2016-2017/