Här kan ni ladda ner regelhäftet som diskuterades på mötet.

Växjö FDK har fått hjälp av domaren Fredrik Klyver som är regelmästare och styrelsemedlem i Jönköpings FDK. Klyver har tagit fram ett regelhäfte med över 200 regelfrågor. Efter varje fråga följer ett svar, men även en förklaring med sidhänvisning till regelboken för att öka förståelsen och tolkningen av frågan.  Detta häfte är ett fantastiskt komplement till regelprovs-generatorn.

Jag kan rekommendera detta häfte varmt för de som önskar bygga upp sin djupinlärning av regler och inte bara ytinlärning!