Omprov för de som inte klarat regelprovet under respektive kurs sker den 19 mars i samband med regelträffen.

Inga namn omnämns. De som ska skriva omprov är medvetna om detta.
Se till att använda Fredrik Klyvers regelhäfte för att öva upp regelkunskapen.
Häftet tillför de rätta verktygen till att förstå och lösa frågorna.