Regelträff, tisdagen den 16/4 hålls i tipshallen. Kom ombytta och klara för AD-utbildning med Karl-Erik Davidsen, Martin Gustafsson, Julian Poulsen Sosefo och George Jansizian. Regelträffen fortsätter därefter i tipshallens konferenslokal med teori om just AD-rollen! Närvaron vid utbildningen är viktig då styrelsen under säsongen kommer att återkoppla till det som gås igenom under kvällen. Detta är ett utmärkt tillfälle för de "rutinerade" att bidra med sin kunskap till de "nya" och samtidigt lära sig ett och annat som de inte har tänkt på. Som vanligt bjuds det på fika efter passet! Vi välkomnar även våra gäster som kommer att göra passet oerhört givande! Läs mer.
Punkter som kommer ingå i utbildningen
  • Skillnaden mellan att vara AD på distriktsnivå till SvFF:s serier, tex byten, bänkar, m.m.
  • Kroppsspråk, flagghållning, rörelsemönster, kommunikation (interna domartecken) och officiella tecken
  • Fyra stationer med givande övningar, bla nya regeltolkningen av offside
  • Att hålla en matchgenomgång ur en AD:s synvinkel
  • Uppvärmning + konsten att skapa en team-känsla