Inför nästa regelträff vill jag att ni tittar igenom följande videoklipp och reflekterar över domarnas agerande. Tog teamet rätt beslut? Vad kunde man ha gjort annorlunda?