Inom klubben pratar vi regelbundet om att fortbilda varandra, d.v.s. vi delar med oss av våra erfarenheter och vår kunskap till våra kollegor. Nu har du chansen att utbilda dig till domarobservatör och sätta dina erfarenheter till verket! Observatörsrollen är EXTREMT viktig kugge inom domarverksamheten, därför är det viktigt att vi tar vara på den kompetensen som idag finns inom Växjö FDK genom att använda den på rätt sätt.

Är du intresserad?

Kontakta
Elvir Turcinovic - elvir_hv71@hotmail.com - 0731565188

Hälsningar
Styrelsen