Vår kollega Fredrik Klyver ifrån Jönköpings FDK har varit hjälpsam med att förtydliga återupptagandet av spel samt bestraffningar vid otillåtet inträde gällande ersättare och deltagande spelare. Läs igenom den bifogade bilagan som förklarar klart och tydligt vad som gäller.