Lista 1 5 april Lista 2 8 maj Lista 3 1 juli Lista 4 10 augusti Lista 5 5 september Ledighet efter dessa datum är ej godkända! Läs mer för särskilda förutsättningar.

När det gäller återbud så gäller det följande:

1. Återbud lämnas tre dagar (3) innan matchen. Återbud med kortare tid får domaren ansvara själva för att hitta en ersättare med samma klassificering. 

2. Endast via mejl skall återbud lämnas och inte via sms eller telefonsamtal! Detta för att underlätta för mig att hitta rätt match.

3. Vid akuta återbud, d.v.s sjukdom, familjära problem eller annat som verkligen har en akut karaktär och ej kunnat förutses, så skall domaren ta kontakt med Luis Dinamarca via mobiltelefon eller e-post. Med andra ord är det inte ett giltigt skäl att åka på fest eller att vara trött dagen efter en fest.

Luis Dinamarca - luis@vaxjofdk.se - 0736297509