Framöver når ni vår ordförande Håkan Brundin på brundinhakan@gmail.com Inom kort kommer även hakan@vaxjofdk.se att kopplas till Håkans mail, använd dock ovannämnda mail tillsvidare!