Årsmötet är ett väldigt speciellt möte och en särskild högtid för alla domarklubbar i Sverige. För Växjö FDK:s del handlar det om att summera det gångna året, umgås, äta/dricka, samt uppmärksamma särskilda insatser under årets gång. Bland annat kommer pris att delas ut för utmärkelserna årets domare, årets nybörjare, Pelle-Fifas minnespris och årets förening. Pris kommer även att delas ut för de som tjänstgjort som fotbollsdomare enligt SmFF:s normer.

Agenda
Under kvällen kommer det hållas en särsild agenda som kommer att skickas ut inom kort. Bland annat kommer det hållas val av ordförande samt övriga styrelseposter som kommer att föreslås av valberedningen. För det fall det uppstår förändringar är det således viktigt att närvara för att ha koll på styrelsen inför kommande säsong.

Mat
Traditionen har alltid varit att det kommer serveras räkmackor i samband med årsmötet. Beroende på antalet deltagare har styrelsen förslag på en alternativ måltid. Vi kräver därmed att ni bekräftar ert deltagande med ett vändande mail. Anmälningar skall senast vara g.jansizian@hotmail.com tillhanda den 22 November (Lördag).

Tid och Plats
Årsmötet kommer att hållas i Konferenslokalen i tipshallen enligt föregående regelträffar kl 18.00. Vi beräknas vara klara i god tid för de som vill hem och se Champions League.

Mailadresser
Medlemmar som inte erhållit kallelse till årsmötet skall kontakta mig omgående så att maillistan kan uppdateras!