Årsmötet planeras att hållas torsdagen den 21:e november med start 18:30.

Hej,

Snart kommer Växjö FDK att hålla årsmöte. Inbjudan har skickats ut via mail. Vänligen bekräfta ert deltagande genom ett vändande mail.

/ Styrelsen