Quantcast
cover

Danderyds SK F04

Välkommen till F04´s lagsida.

DAGS ATT ANMÄLA OCH BETALA TERMINSAVGIFT HT 2017 

Det är nu dags att anmäla deltagande och betala avgift för HT 2017. För att effektivisera administrationen av Terminsavgift har vi sedan tidigare beslutat att införa "pay-and-play".

Det innebär att vi inte längre skickar ut några pappers- eller mailräkningar utan anmälan och betalning sker via denna anmälnings-/betalsida här i Sportnik. På denna sida återfinner du anmälnings-/betalningslänkar med rätt belopp för respektive årskull.

En ytterligare förenkling from 2016 är att vi samdebiterar konstgräsavgiften från konstgräsbolaget Danderyds Konstgräs AB tillsammans med föreningens fotbollsavgift. Det innebär att det endast blir en avgift att betala per termin. Som tidigare inkluderar föreningens fotbollsavgift medlemsskap i Danderyds SK.

För att kunna vara med och spela matcher och träna i DSK Fotboll under hösten 2017, juli-december, måste spelaren vara anmäld och avgiften vara betald senast måndagen den 31 juli 2017.

Klubben ber alla att använda sig av internetbankbetalning , (ej kortbetalning) för att minska klubens kostnader.

JAG VILL ANMÄLA TILL:

DSK Fotboll, Fotbolls- och konstgräsavgift höst 2017


Medlemskap i DSK Fotboll 2017

DSK-Melliskort

Vi föräldrar har också en egen facebook sida som heter: F04 DSK Fotboll