Quantcast
cover

Danderyds SK Fotboll

DSK Spelarutvecklingsplan

Sammanfattning

DSK’s spelarutvecklingsplan har som mål att utveckla individuella fotbollsspelares förmåga på bästa sätt.

DSK’s spelarutvecklingsplan består av följande delar:

1.       Utbildningsgsmål baserade på Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan.

2.       Färdighets- & kunskapsmål för fotbollspelare i olika åldrar. Den baseras på Svenska Fotbollsförbundets utvecklingspyramid.

3.       Träningsmetodik & Övningsdatabas baserat på Svenska S2S som implementerats i DSK och fungerar som ett stöd för tränare, ledare och spelare. Den baseras på övningar från IFK Göteborg, Svenska Fotbollsförbudet samt egna övningar som används av DSK’s tränare.

4.       Spelarprofil – Spelarprofilen visar hur spelarnas fördigheter och utveckling bedöms. Detta bedöms både från spelarens perspektiv och tränarnas. Det innebär utvärdering av spel och träning ur ett lag och spelarperspektiv.


Tillsamans bildar dessa delar en helhetssyn på hur vi utvecklar individuella fotbollspelare hos oss I DSK. Målet är individen i centrum och att all utveckling sker med hänsyn taget till barnets och ungdomarnas bästa.

Utvecklingsplanen hjälper tränare, ledare, föräldrar och spelare att förstå mål och de aktiviteter som görs för att uppnå målen. Allt anpassat efter spelarnas ålder och förmåga

1.       Utbildningsmål

DSK använder Svenska Fotbollsförbundets utbildningsplan för att på bästa sätt kunna utveckla barn och ungdomar till fotbollsspelare på olika nivåer.

Nedanstående figur är den röda tråden i spelarutbildningsplanen. Den beskriver de olika nivåerna som ett barn passerar på utvecklingen till seniorspelare. Åldrarna i nivåerna är genomsnittet av kronologisk ålder samt biologisk och idrottslig utveckling. Då det förekomer stor individuell variation måste vi kunna ta hänsyn till det inom spelarutbildningen. Hos DSK gör vi detta t.ex genom att erbjuda tidigt utvecklade spelare (handlar mest om fysisk utveckling i början) att träna och spela med äldre åldersgrupper.

 

 

2.       Färdighets och kunskapsmål

DSK har en helhetssyn på fotboll när det gäller de färdigheter, förmågor och kunskaper som behövs för att utveckla fotbollspelare. Detta kan delas upp i två områden; fotbollsfärdigheter och informationsprocessen.

Fotbollsfärdigheter omfattar: teknik, spelförståelse, fysiologi och psykologi

Informationsprocessen omfattar: 1) att uppfatta vad som sker på planen 2) att värdera olika alternativ som att skjuta, passa, finta, 3) att besluta sig för att utföra det bästa alternativet och 4) att agera och genomföra det alternativet praktiskt.

Dessa två områden samverkar intimt. Spelförståelse hjälper spelarna att uppfatta och värdera situationer. Spelarens tekniska, fysiska och psykologiska förmåga begränsar beslutsmöjligheterna och hjälper till att fatta rätt beslut samt att agera utifrån det.

Praktiskt innebär det att vi i DSK arbetar med att:

·         hjälpa spelarna att själv uppfatta, värdera, besluta och agera utifrån sin egen spelförståelse och sina färdigheter. Detta ska inte vara styrt av någon dogmatisk speltaktik eller tränarens individuella åsikter.

·         vi måste arbeta aktivt med spelförståelse och informationsprocessen i unga år, inte bara med färdigheter.

·         vi ska försöka få träningen att likna spelet så mycket som möjligt så att spelarna får träna på en matchlik informationsprocess även under träning

 

Nedan anges kunskapsmålen för Nivå 1 - åldersgruppen 6-9 år (kunskapsmål för övriga grupper finns länkat och i tränar och ledardokumentationen för DSK)


 

Till detta finns även en beskrivning av hur detta ska läras in.

 

Dessutom finns för varje åldersgrupp anvisningar om hur träningen kan struktureras.

 

 

3.       Träningsmetodik och övningsdatabas

Metodik

DSK’s träningsmetodik innebär att det ska vara så liknande spelets skeenden som möjligt. Detta innebär aktiv inlärning samt att spelarnas spelförståelse utvecklas maximalt. Följande modell  (Svenska Fotbollsförbundets utbildningsboll ”Spelets skeenden”) används därför som bas för att planera och genomföra träningarna.


Modellen är uppdelat i anfallsspel, omställningar och försvarsspel. Det är en pedagogisk modell som ger stöd till spelare och tränare att diskutera, träna och använda dessa begrepp i match såväl som träningssituationer.

Kopplat till denna metodik har DSK en övningsdatabas som innehåller över 1.700 övningar anpassat till metodiken och till spelarnas ålder.

DSK Övningsdatabas S2S

S2S är ett digitalt coaching och utbildningsverktyg som DSK använder för att:

1)      sätta upp målsättningar för lag och individer

2)      planera träningar utifrån 1.700 övningar kopplat till ”spelets skeenden”

3)      skapa profiler och utvecklingsplaner för individuella spelare

Svenska Fotbollsförbundets spelarutvecklingsplan ligger till grund för S2S och de flesta övningar kommer från IFK Göteborg samt från Svenska Fotbollsförbundet. Systemet stöder tränare och ledare såväl i planering samt det dagliga arbetet. Verktyget ger kvalitet, effektivitet och kontinuitet i träningsarbetet.

 

1.       Spelarprofil – Spelarprofilen visar hur spelarnas fördigheter och utveckling bedöms. Detta bedöms både från spelarens perspektiv och tränarnas. All information lagras i S2S och vi säkerställer därmed att informationen sparas från år till år. Nedan visas en översikt av vad som finns med i detta.

  

 

 

 

 

 

 

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter