Quantcast
cover

Danderyds SK Fotboll

Våra avgifter 2018

Som spelare i Danderyds SK Fotboll erlägger du Terminsavgift som består av tre typer av avgifter:

Medlemsavgift i Danderyds SK är obligatorisk för alla som deltar i någon av föreningens aktiviteter,(inkluderas i terminsavgiften).

- Fotbollsavgift till sektionen Danderyds SK Fotboll (betalas via anmälnings-/betalningslänk).

- Konstgräsavgift till Danderyds Konstgräs AB (betalas via anmälnings-/betalningslänk, (tidigare fakturerad och betalas till bg 644-2545)).

Medlemsavgift

Sedan några år tillbaka inkluderar din Fotbollsavgift även medlemskap i Danderyds SK FF, så du behöver inte längre betala någon separat medlemsavgift.

Fotbollsavgift (tidigare sektionsavgift)

Fotbollsavgiften är till för att täcka kostnaderna för att bedriva vår fotbollsverksamhet (tränarkostnader, serieanmälningsavgifter, domarkostnader, materialkostnader, ledarutbildning, fotbollskonsulent, sekretariat/kansli etc). 

Fotbollsavgiften skall betalas:

- årsvis i jan/feb (för de som skall erlägga en säsongsavgift som avser hela säsongen) respektive

- halvårsvis i jan och augusti (för de som skall erlägga två terminsavgifter).

Fotbollsavgiften erläggs genom anmälan och betalning via betalningslänk ("pay-and-play"). Anmälan och betalning för en termin betyder att man anmält sig för deltagande under hela säsongen och är betalningsskyldig för hela den årliga fotbollsavgiften och konstgräsavgiften oavsett hur mycket spelaren deltar under säsongen.

Till Anmälnings-/betalsidan


Spelare som inte betalt Fotbollsavgift per 2018-02-28 resp 2018-08-31 kommer automatiskt att stängas av från vidare deltagande i föreningens tränings- och matchaktiviteter. Spelare avaktiveras dessutom i föreningens lagadministrativa system Sportnik och i förbundets tävlingssystem FOGIS.

Avgifter:

Fotbollsskola född 11: 1.400 kr/termin (2.800 kr/år)
Fotbollsskola född 11: 1.200 kr/termin (2.400 kr/år)
Fotbollsskola född 10: 1.200 kr/termin (2.400 kr/år)

5/7-manna Ungdom född 10/09/08/07:  2.300 kr/termin (4.600 kr/år)
9/11-manna Ungdom född 06/05/04/03/02/01: 2.500 kr/termin (5.000 kr/år)

Junior Dam F16-19: 1 500 kr/termin (3 000 kr/år)

Junior Herr P18-19: 1 500 kr/termin (3 000 kr/år)

Senior Herr A/B-lag: 2.000 kr/år
Senior Herr C-lag: 1.000 kr/år
Senior Herr Veteran Träning/Match: 1.000 kr/år
Senior Herr Veteran Träning: 500 kr/år

Senior Dam: 2.000 kr/år

Konstgräsavgift

I Danderyds kommun tillämpas den s.k "Danderydsmodellen", som innebär att utövare av vissa idrotter (bl.a fotboll) får finansiera stora delar av sina anläggningar på egen hand. Konstgräsavgiften är till för att finansiera föreningens investering i Danderydsvallens konstgräsanläggning och i Danderyds Fotbollshall (f.d RM-hallen).

Konstgräsavgiften debiteras halvårsvis i feb/mars och juli/aug. Debitering sker fr.o.m hösten 2013 från Danderyds SK på uppdrag av konstgräsbolaget Danderyds Konstgräs AB. Fotbollstyrelsen har beslutat att avgiften skall tas ut från samtliga ungdomsspelare som deltar i Fotbollsskoan, 5-/7-/9- och 11-mannaspel, dvs i praktiken from 5 års tom 19 års ålder.

OBS! Avgiften är obligatorisk för berörda årskullar; utebliven betalning renderar avstängning från både träning och matchspel.

Avgifter:

Fotbollsskola Ungdom: 300 kr/termin (600 kr/år)

5-manna Ungdom: 600 kr/termin (1.200 kr/år)

7-manna Ungdom: 700 kr/termin (1.400 kr/år)

9/11-manna Ungdom: 800 kr/termin (1.600 kr/år)

 

___________________________________________________________________________

Förklaringar

Med termin avses halvår, dvs 1 jan-30 jun och 1 juli-31 dec.
Med säsong avses helår, dvs 1 jan-31 dec.

 

 

Fotbollsstyrelsen 

Kalender

Filtrera
Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

Aktiviteter från:

Kommande aktiviteter