cover

Meddelanden

Man kan skicka meddelanden till alla sektioner och lag.

E-post och SMS skickas endast till de som angett korrekt e-postadress och mobilnummer.

Dessa uppgifter fylls i av användaren eller administratören på personens personliga sida.

Skicka e-post, SMS och internmeddelanden

För att kunna skicka meddelande måste man ha rättgihet för att göra det antingen genom att vara administratör eller att man tilldelas det på personnivå på sidan för medlemskapshantering.

Man kan skicka meddelande till alla medlemmar i den egna gruppen och till underliggande grupper.

  • Välj snabblänken för Meddelanden adminlisten eller välj att gå in i Adminläge och sedan Kommunicera / Meddelanden.
  • Välj metod för ditt utskick, att SMS:a eller maila ut information. Markera/kryssa i SMS eller e-mail. Det går att markera/kryssa i flera alternativ.
  • Det är förnärvarande gratis att skicka SMS.
  • Skriv ett ämne som meddelandet ska handla om. Skriv meddelandet i fritext-fältet.
  • Du kan välja att bifoga en fil till meddelandet, filen laddas även upp i mediabiblioteket. Man kan dock inte bifoga filer i SMS.
  • Ska du skica till den egna gruppen så markera de personer som du vill ska ta emot ditt meddelande.
  • Ska du skicka meddelanden från klubb eller sektionsnivå till unferliggande grupper så kan du välja på roller vilka som ska ta emot meddelandet. Ett bra tips är att om du klickar på rubriken för t.ex. Administratörer så markeras alla Administratörer i alla grupperna och vill du t.ex. skicka till alla medlemmar í en grupp så klickar du på namnet på gruppen och då markeras alla rollerna i gruppen.
  • När du valt vilka som ska ta emot meddelande så klicar du på Skicka.

Längre ner på sidan kan du se alla skickade meddelanden och vilka som de är skickade till men observera att det bara står en e-postadress per mottagare.

OBS! Det kan vara en viss fördröjning innan meddelande går iväg. 


Supportnyheter

Nyaste Månad År Författare Kategori
Laddar inlägg
Supportsponsor
Pushtalk