cover

Roller

Som standard så finns följande roller i alla grupper:

 • Administratör
 • Anhörig
 • Ledare
 • Spelare
 • Supporter
 • Sponsor
 • Närvarokortsansvarig

Utöver detta så kan ni kontakta oss på Supporten så lägger vi till extra roller till er men de rollerna får inga funktioner det blir bara för att sortera medlemmarna. Roller som läggs till på klubb eller sektionsnivå blir synliga och tillgängliga i underliggande grupper.

En medlem kan ha flera roller.

Behörigheter för att göra olika saker i systemet kan göras på personninvå oberoende av vilken roll man har. Behörigheterna läggs till på sidan för "Medlemskapshantering". Klicka på en person i listan och så kommer det fram hantering av roller och behörigheter längre ner på sidan.

Rollerna användas för sortering i många olika sammanhang, t.ex. vid kallelser, närvarohantering, fakturering och för meddelanden/sms.

En del av rollerna har speciella behörigheter och funktioner, nedan listas dessa:

1. Administratör

 • En administratör har alla behörigheter som finns i en grupp och man behöver inte tilldelas några ytterligare behörigheter.
 • En Administratör kan även gör andra medlemmar till administatörer
 • Är man administratör på klubb elelr sektionsnivå så har man även administratörsrättigheter på alla underliggande grupper.

2. Anhörig

 • Rollens namn antyder vad det handlar om och den är främst till för föräldrar så att man kan kommunicera med dem och att de kan se och hanter sina barn genom sin egen inloggning.
 • När man lägger till en medlem och väljer rollen anhörig så kommer det fram en lista på övriga medlemmar sorterad på efternamn så att man enkelt kan knyta ihop den anhörige med en eller flera andra medlemmar.
 • Om man som administratör vill knyta ihop en anhörig som rekryterats in till en befintlig medlem så finns det en snabbfunktion som man väljer i det ljusblå fältet med olika länkar när man är på Medlemskapshantering som heter Koppla medlemmar. Man väljer förälder överst och barn underst och sedan spara

3. Ledare

 • Rollen Ledare har inga speciella behörigheter men några funktioner gällande LOK-rapportering, det måste finnas med minst en ledare på varje aktivitet för att den ska bli godkänd.
 • OBS! RF ställer krav på att ledaren ska ha ett fullständigt och giltigt personnummer angivet.

4. Spelare

 • Spelare är rollen för de aktiva utövarna i gruppen.
 • Rollen ger ingen speciell behörighet.

5. Supporter

 • En extra roll som man ger till just supporters eller kan använda för att ge till personer som man vill ha med i gruppen men som inte har någon av funktionerna för de andra rollerna.

6. Sponsor

 • Om man vill ha med sina gruppsponsorer i registret så att man även kan kommunicera med dem på ett enkelt sätt så är detta rollen att välja.
 • Rolen har ingen speciell behörighet

7. Närvorkortsansvarig

 • En roll som alltid hamnar med på LOK-rapporten om man glömt att klicka i någon ledare. I övrigt inga speciella behörigheter.

Supportnyheter

Nyaste Månad År Författare Kategori
Laddar inlägg
Supportsponsor
Pushtalk