cover

Hur tar jag bort radavstånd i editorn?

Kontakta oss

Vi sponsrar

Sportnik support

Antingen kan du markera texten och klicka på knappen punktlista i editorn.
Klicka sedan på knappen punktlista igen, så 'åker raderna ihop' och
radavståndet försvinner.

Eller så kan du gå in i HTML koden genom att klicka på knappen HTML i
editorn
och ta bort radavstånden:  <br />

Det ovanstående alternativet är förstås enklare.

 

av: Sportnik support

Supportsponsor
Pushtalk