cover

Hur ersätter man en fil i filarkivet?

Kontakta oss

Vi sponsrar

Sportnik support

Det bästa är att ha sina bilder lagrade på Sportniks servrar och i ditt filarkiv. För att ersätta en fil med annan så gör man det varje fil för sig. Klicka på 'Filarkiv' klicka sedan på filens namn (som du vill ersätta) och en filinformationsruta dyker upp högst upp. Där finns ett fält som heter 'Ersätt fil' där bläddrar du fram den nya bilden och klickar på ersätt.

Om du vill ersätta flera filer samtidigt är det bästa sättet som du beskrev nedan, att först ta bort de filer som du vill ersätta och sedan ladda upp nya.

 

av: Sportnik support

Supportsponsor
Pushtalk