cover

Skicka inloggningsuppgifter till medlemmar

Kontakta oss

Vi sponsrar

Sportnik support
Du kan alltid skicka ut inloggningsuppgifterna via mail på sidan som heter Medlemmar.
  1. Gå in på Medlemmar i vänstermenyn/ eller via administrationssidan
  2. Kryssa för/markera de personer du vill skicka ut inloggningsuppgifterna till. (Detta gör man till höger om varje medlem)
  3. Kontrollera att det finns en registrerad mailadress samt att den stämmer.
  4. Klicka på Skicka inloggningsuppgifter till markerade medlemmar.

Inloggningsuppgifterna går även bra att skicka via SMS.

 

av: Sportnik support

Supportsponsor
Pushtalk