Under våren kommer vi att lansera en ny Sportnik-app. Nu vill vi veta vad du tycker. Klicka HÄR så kommer du till ett formlär med frågor om hur appen ska se ut och vad den ska innehålla. Var med och påverka och önska hur din lagapp ska se ut och vilka funktioner som ska finnas.

Fyll i frågeformuläret HÄR.

Tack!