Nu är det möjligt att bestämma bakgrundsfärg (till höger och vänster om sajten i webbfönstret). Testa Pratplanket (Talkboard). Pratplanket ger möjlighet att diskutera inom gruppen för angivna roller.


Administratören startar ert pratplank (talkboard) genom att gå in på adminsidan och därefter bestämma vilka roller som ska kunna deltaga i diskussionen. Färginställningarna bestäms av Lagets administratör via Admin-sidan och under inställningar.