Nu finns det uppdaterade versioner av Sportnikapparna för både Iphone och Android i respektive Appstore.

De främsta nyheterna är:

  • Möjlighet att svara på kallelser för sina barn
  • Flerdagarsaktivitet
  • Designsjusteringar som underlättar handhavande som sparaknapp längst ner i LOK-hanteringen


Så här gör du för att koppla ett förälderkonto till ditt barns konto:

  1. Logga in på barnets konto.
  2. Skriv in dina (förälderns) användarnamn och lösenord i vänstermenyn på barnets personliga sida (den sida man kommer till när man loggar in).
  3. Klicka på knappen Lägg till anhörig/admin.


Om du som förälder ej har ett konto så kan du skaffa det genom att klicka på länken Registrera nytt konto för anhörig/admin . Länken finns under knappen Lägg till anhörig/admin.

När du som förälder har kopplat ditt eget konto till dina barns konto så behöver du endast logga in med ditt eget konto för att adminstrera allt som har med dina barn att göra. Nu är det så även i Appen.

OBS! Det är viktigt att uppdatera Sportnik-appen i din telefon för att samtliga nya funktioner ska fungera korrekt.