Nedan ser du de steg som behöver göras för att komma igång med Sportnik 2.0. Följ dem och om du får problem så är det så klart bara att du hör av dig till supporten.

Nedanstående gäller främst klubbadministratörer som också kan göra standardstartsidor och trycka ner på underliggande lag.

 1. Skapa en egen sidfot

  1. Gå till ”Layoutinställningar för sidor och inlägg” och välj ”Sidfot”.

  2. Döp sidfoten.

  3. Välj om er sidfot ska ha en två eller tre kolumner.

  4. Stoppa in olika widgets i er sidfot

  5. Gå till ”Standardinställningar” och välj att den ska vara er standardsidfot.

  6. Välj också om sidfoten ska visas på underliggande grupper.

 2. Gör en ny widgetsida för att ha som startsida

  1. Börja med att bygga upp sidans layout genom att lägga till olika designelement

  2. Fyll de olika designelementen med widgets

  3. Ge sidan en url så att du själv kan gå in och kolla på den.

  4. När du är nöjd så går du till ”Standardinställningar” under ”Layoutinställningar för sidor och inlägg” och välj att det ska vara er startsida

  5. Om du vill kan ni även göra en separat startsida för ev. undergrupper. Detta om ni vill att det ska fungera enhetligt i hela klubben.

 3. Skapa widgetytor som sedan kan användas för olika layouter

  1. Gå till ”Layoutinställningar för sidor och inlägg” och välj ”Widgetyta”

  2. Välj typ av widgetyta

  3. Dra in önskade widgets

  4. Namnge och spara

 4. Skapa minst en layout

  1. Gå till ”Layoutinställningar för sidor och inlägg” och välj ”Layout”

  2. Namnge och lägg till minst en yta men tänk på att du bara kan ha en yta med innehåll.

  3. När du lagt till ytor så väljer vilka widgetytor som ska visas var.

  4. När du är nöjd så går du till ”Standardinställningar” under ”Layoutinställningar för sidor och inlägg” och välj vilken standardlayout som ska gälla för sidor respektive inlägg.

Tänk på att inte byta startsida förrän du är nöjd med den nya.

Vi rekommenderar att klubbadminstratörer gör en speciell startsida som trycks ner på underliggande grupper. Skapa en separat widgetsida för detta och välj att den ska vara standard startsida för undergrupper på Adminläg: Inställningar & Administration / Layoutintällningar/ Standardinställningar