cover

Reskontra / Bokföringsunderlag

Grunden

Grundprincipen är att man överst väljer den avgift/faktura man vill kontrollera

Sedan för vilka grupper man vill kontrollera den.

Därefter gör man olika filtreringsval som t.ex. att se betalnngar eller hur många obetalda som finns kvar.

Exempel på bokföringsunderlag

1. Bokföra fakturor när ni fakturerat (Fakturametoden)

  • Gå in på reskontrahanteringen
  • Välj den aktuella avgiften/fakturan
  • Välj alla grupper
  • Under "Filtrera", välj "Alla avgifter"
  • Klicka på "Filtrera"

Nu får du fram en lista och en summa på hur mycket ni totalt fakturerat med vald faktura avgift.

Skriv ut den listan och använd som bokföringsunderlag.

2. Bokföra betalning eller faktura och betalning om ni använder kontantmetoden

  • Gå in på reskontrahanteringen
  • Välj den aktuella avgiften/fakturan
  • Välj alla grupper
  • Under "Filtrera", välj t.ex. "Betalning - OCR" (Normal betalning via BG) samt under vilken tidsperiod det är ni vill se alla betalningar för vald faktura.
  • Klicka på "Filtrera"

Nu får du fram en lista och en summa på hur mycket som betalats under perioden för vald faktura.

Skriv ut den listan och använd som bokföringsunderlag.

Supportnyheter

Nyaste Månad År Författare Kategori
Laddar inlägg
Supportsponsor
Pushtalk