Vi har nu lagt ut en funktion för ett helt nytt och mycket smidigare bildspel. Se instruktionsfilmen om hur du använder det på Supportsidan.

Länk till instruktionsfilmen om nya bildspelet.