Som ni kanske hört förut så har Datainspektionen krävt att Riksidrottsförbundet upphör att kräva in personnummer i sitt register för bl.a. kontroll av LOK-stöd. RF överklagade till Kammarrätten men Kammarrätten dömer med Datainspektionen.

Det ska bli spännande att se vad som slutligen kommer ut av detta som naturligtvis påverkar föreningarnas arbete och utformningen av våra system för att rapportera närvaro.