Nu i LOK-rapporteringstider så ser vi att det är många som inte får godkända rapporter pga att man inte har korrekt inlagda personnummer. Det finns en bra funktion för att hitta dem i systemet, kolla under medlemmar i adminläge.

Läs mer på supportsidan, http://www.sportnik.com/…/p…/ofullst%C3%A4ndiga-personnummer