Inför 2016 kommer vi ändra prissättningen på Sportnik så att vi tar hänsyn både till hur många medlemmar man har och hur många grupper man har. Dessutom går vi över till en avtalsperiod om tre månader (per kvartal) och kvartalsvis avgiftsfakturering.

För de flesta föreningarna blir det ingen större skillnad men för de allra största föreningarna så har vi höjt maxkostnaden. Detta då vi sett att supportinsatserna inte stått i proportion till avgifterna.

Men med nya tjänsten Nikimember så är ju tanken att det inte ska vara en kostnad att ha Sportnik utan en intäkt. 

Du hittar de nya priserna här, Prislista och de uppdaterade villkoren här, Allmänna villkor