Möjligheten att enkelt kunna radera, redigera och skapa nya kallelselistor är något vi vet att många har saknat i Sportnik. Nu som ett första steg i en förbättrad kalenderhantering släpper vi nu en funktion för att på ett och samma ställe hantera detta.

Hantera kallelselistor hittar du i adminmenyn under fliken Kalender. 

I menyn över medlemslistan hittar du allt för att hantera dina listor. 

Skapa en ny kallelselista:

Markera de ledare samt aktiva som ska vara med i kallelselistan, klicka sedan på spara lista och välj ett namn till din nya lista.

Redigera en kallelselista:

Ladda in listan du vill redigera genom att välja den i menyn under Välj kallelselista.

Gör dina ändringar genom att markera eller avmarkera de medlemmarna du vill ta bort eller lägga till från listan.

Klicka sedan på Spara lista. Här får du ett val om du vill ersätta den gamla listan eller spara den som en helt ny kallelselista.

Radera en kallelselista:

Ladda in listan du vill radera genom att välja den i menyn under Välj kallelselista.

Klicka på Radera lista i menyn. Bekräfta borttagningen.