Information från Fotbollsstyrelsen!

 

Tack för det stora engagemang som finns för DSK, och DSK fotboll, ett engagemang som resulterat i en del välbefogad kritik men även ett starkt stöd för fotbollsstyrelsens inriktning. Vi tycker att DSK fotboll är en sund förening där aktiva tränare och ledare hela tiden gör det bästa för våra barn. Nu ser vi fram emot sommar-camper och ett välbehövligt sommarlov för våra aktiva.

Vi vill med detta utskick upplysa om de frågeställningar som fotbollsstyrelsen arbetar med och vilken hjälp vi önskar att få från er.

 

Stadgar, Verksamhetsplan och Sportslig policy. 

Inför ombildandet till en alliansförening där fotbollen helt ska stå på egna ben måste vi skapa egna stadgar utifrån de befintliga i DSK. Vi behöver ta fram en verksamhetsplan samt se över den sportsliga policy som fotbollssektionen ska bedriva verksamheten efter. Dessa måste arbetas fram gemensamt med våra tränare, ledare och medlemmar för att få en bra sammanhållning i klubben.

En första workshop om detta kommer att hållas innan sommaren varefter en arbetsgrupp jobbar vidare tills ett uppföljningsmöte sker i höst.

 

Ledardagar

Vi vill att alla som är med och tränar våra barn ska ha en grundutbildning i hur man tränar och leder barn, och att DSK fotboll ser till att det finns möjligheter för adekvat vidareutbildning.

För att stötta och inspirera våra tränare, lagledare, föräldratränare och ungdomstränare planerar vi att 1-2 gånger per termin anordna en ledarträff, där goda exempel och idéer delas och premieras samt att inbjudna inspirationsföreläsare hjälper till med fortbildning och/eller ger en ny syn på utveckling & ledarskap som vi kan ha nytta av i klubben.

Första ledarträffen är inplanerad till den 14/6 kl 19.00-20.30 då vi förutom att närmre presentera styrelsen kommer ha gruppdiskussioner om framtiden, med fokus på nya stadgar, verksamhetsplan och sportslig policy. Separat inbjudan kommer till samtliga ledare/tränare.

Arbetar ni med eller känner till någon bra inspirationsföreläsare tar vi tacksamt emot förslag!

 

Klubbsamarbeten

Som klubb vill vi att tränare, ledare, spelare och föräldrar agerar korrekt och respektfullt sinsemellan och mot tränare, domare och motståndare. Fair play är viktigt både på och utanför planen.

De fem fotbollsklubbarna i kommunen ska gemensamt signera en uppförandekod hur vi agerar vid övergångar mellan föreningarna så att inte hela lag slås ut i årskullar.

Vi ska inleda samtal om föreningsblandade lag på tjejsidan och samarbeten i tunna årgångar med övriga föreningar i kommunen.

Tränar & ledarskaps- utbildning kan med fördel genomföras gemensamt med övriga klubbar i kommunen.

Målvaktstränare, teknikträning, konditionsträning, utbildningar likaså.

Vi har inlett samtal med EIF och SIF om att tillsammans kunna anordna en av Stockholms största 11-manna cuper!

Danderyds-modellen. Vi i fotbollsstyrelsen kommer verka för att samla in digitala namnlistor (samt knacka dörr) från medlemmarna, så att vi gemensamt kan stöta på våra politiker och tjänstemän för att minska kostnadsbördan med konstgräsavgifter.

Vi hoppas få med oss de andra klubbarna i kommunen.

 

Alliansföreningsmöten

För att sprida goda idéer och verka för ett gott samarbete mellan DSK:s alliansföreningar, fotboll, friidrott, volleyboll och innebandy, vill vi på styrelsenivå ha fyra träffar per år där varje alliansförening står värd för varsitt möte.

Ytterligare syfte är att underlätta deltagande i fler sektioner, samt promota och stötta varandras arrangemang inom våra respektive föreningar. Fler fotbollsspelare på Danderydsloppet och Danderyds OS tex.

 

Sponsorprogram

Det har varit upp till varje lag att skaffa sponsorer till sina kostnader, ofta direkt från föräldrarnas plånböcker och ibland från företag direkt kopplade till de aktiva i respektive lag. Resultatet är att vissa lag har haft relativt gott om pengar till cuper, bollar, kläder och ryggsäckar, medans andra lag helt fått förlita sig på föräldrastöd.

Det har varit svårt att få sponsorer till klubben och det har inte skett på ett strukturerat sett.

Vi vill starta ett långsiktigt arbete där det ska vara lätt att motivera företag att sponsra DSK på grund av klubbens lokala engagemang och det exponeringsvärde som finns runt klubben. Med rätt urval av sponsorer ska de känna att klubbens medlemmar, både privat och genom sina företag försöker gynna dem, som tack för sitt stöd till klubben. Vi har redan fått positiva apropåer från föräldrar och företag som önskar stödja DSK och DSKs fotboll.

Med en tydlig policy kan vi bli en attraktiv samarbetspart för företagens CSR arbete. Våra ungdomstränare visar varje dag prov på att de är pålitliga och ansvarstagande lagarbetare.

För att öka antalet ungdomstränare och göra det mer attraktivt för att bli ungdomstränare vill vi promota dem för våra sponsorer och våra medlemmars företag med hopp om att ge dem en god chans till extrajobb, sommarjobb eller praktikplatser.

 

Utveckling av Danderydsvallen

Vi vill att Danderydsvallen blir en naturlig mötesplats för flera, detta genom att bygga vidare på många av de fina initiativ som Jarmo och klubben tidigare jobbat med. Vår önskan är att hitta sponsorer som kan stå för kostnad för mellanmål för de barn och ungdomar som väljer att göra sina läxor på vallen. Samt att få volontärer, unga eller gamla, att finnas till hjälp under vissa tider.

Med mindre förändringar kan klubbhuset göras mer användarvänligt och öppnas upp för barn och ungdomar att nyttja som ett vardagsrum på vallen.

Hockeyrinken och/eller lilla banan kan förses med underlag för att användas som uppvärmningszon, mini-fotboll eller teknikträning.

 

Traditioner

Vi vill att DSK är mer än bara sport. DSK ska vara en grupptillhörighet och en gemenskap man inte vill vara utan. Vi tror att det finns fler aktiviteter som stärker klubb och lagkänslan och som gör att fler väljer att spela fotboll längre.

Återuppliva fotbollens dag, starta tjejfotbollens dag, ha en gemensam fotbollsavslutning inför sommaren är aktiviteter vi vill organisera. 

 

PS

Jag har satt som personligt mål att minst få 50.000kr från nya sponsorer till klubben från företag i mitt kontaktnät, jag hoppas att även ni kan fundera på vilka företag ni känner och som kan vara med och sponsra DSK. Det vore roligt om vi kan bekosta ett sommargolv eller gräs på hockeyrinken för att fler ska kunna spela samtidigt på bättre tider.

 

Fotbollsstyrelsen genom Carlos

 

Har ni några frågor eller funderingar till oss i fotbollsstyrelsen så kan ni skicka ett mail till: fstyrelse@danderydssk.se