coverVälkomna till korpfotbollssäsongen 2023 med Korpen Nacka!

Vi erbjuder seriespel (ev. Cupspel)

Säsongen drar igång i  april och avslutas i slutet av september.

Kostnader

Startavgift: 2000:-/ lag för seriespel

                Registreringsavgift och försäkring

  50:-/spelare, faktura kommer automatiskt när spelarna anmäls.  

Medlemsavgift: 100:- /spelare insättes på Korpen Nackas P.g. 586140-6

Domaravgifter: 170:-/lag och match (bet. till domaren vid matchstart)


Varje spelare i laget måste registrera sig och betala sin medlemsavgift för att få delta.
Du som lagledare kan skicka ut en inbjudan
till dina spelare,eller så anmäler lagledaren alla spelare

att registrera sig och betala medlemsavgiften när du anmält laget.

Anmäl lag: https://korpennacka.zoezi.se/member#/teamsports/register/12

Varmt välkommen med er anmälan!

Sista anmälningsdatum 1/4 2023

Till: korpen.nacka@telia.com

Med hänsyn till de tider vi hitills blivit tilldelade av Nacka kommun,

måste vi maximera antal lag till 12 st.

--------------------------------------------------------------------------------------

Att känna igen Stroke 
Ex.
Under en fest snubblade en vän och föll- hon försäkrade alla att hon mådde bra (de erbjöd sig att ringa läkare)
och bara hade snubblat på en sten för hon hade nya skor.

De hjälpte henne att snygga till sig och gav henne en ny tallrik med mat- och fastän hon verkade lite skakad,
fortsatte Ingrid att roa sig resten av kvällen.

Ingrids man ringde senare och berättade att hans fru hade körts till sjukhuset - (kl 6:00 hade hon avlidit).

Hon hade fått en stroke på festen - om man hade vetat hur man känner igen tecken på stroke,
kanske Ingrid fortfarande hade varit vid liv idag.

DET TAR BARA EN MINUT ATT LÄSA DETTA -
En neurolog säger att om han får hand om en strokepatient inom 3 timmar kan han totalt häva effekten av stroken .... totalt!
Han säger att det knepiga och svåra är att känna igen en stroke, få den diagnostiserad och få patienten till läkare inom 3 timmar.


ATT KÄNNA IGEN EN STROKE
Nu säger läkarna att alla kan lära sig känna igen en stroke genom att ställa tre enkla frågor:
1. * Be personen att LE.
2. * Be personen att LYFTA BÅDA ARMARNA.
3. * Be personen att SÄGA EN ENKEL MENING (sammanhängande) (t ex . . .
Solen skiner idag).

Om personen har problen med någon av dessa uppgifter ring genast 112
och beskriv symtomen.