cover

Regler

Regler rinkbandy


Inledning

För att minska risken för skador inom rinkbandy vill vi uppmana alla lagledare och spelare

 • att avsätta tillräcklig tid för uppvärmning (10-15 minuter) i form av joggning, gymnastik och stretchövningar etc före match. Ordentligt uppvärmd minskar risken för skador och onödigt lidande.
 • att inte till vilket pris som helst försöka vinna en match. Motion och friskvård i gemenskap och att ha kul tillsammans är ju ändå det väsentligaste i Korpens verksamhet. Ett balanserat humör och trivsel på planen minskar också risken för skador.

§ 1 Spelplanen

Rinkbandy spelas på ishockeybana med sarg och ishockeymål (se vidare Kommunförbundets "Stora måttboken").

§ 2 Utrustning

Lagen skall ha en från varandra skiljaktig dräkt (numrerade tröjor rekommenderas).

Om domaren bedömer dräktfärgerna för likartade skall bortalaget byta dräkt. Målvakten skall ha, från lagen, avvikande tröjfärg.

Lagkapten skall bära armbindel.

Godkänd hjälm, försedd med munskydd eller tandskydd, är obligatorisk för samtliga spelare på isen. Hjälmens hakrem skall knäppas samman med hjälmen. Visir kan användas. Godkänt halsskydd rekommenderas.

Utespelarnas skydd skall vara under matchdräkten, t.ex. armbågsskydd och benskydd. En spelare får inte bära någon form av föremål som kan vara farlig för sig själv och övriga spelare.

Ansiktsskydd är för målvakten obligatorisk. Bandymålvaktsskydd skall användas. Målvaktshandske får ej vara försedd med "simhud" mellan fingrarna för att förstora en normal bandymålvaktshandske. Målvakten får ej använda klubba.

Klubban skall vara godkänd av Svenska Bandyförbundet och ha en längd av max 110 cm från klubbspets till klubbända och med ovalt skaft. Även klubba med rektangulärt skaft godkännes, med en längd av max 119 cm från klubbspets till klubbända.

Hemmalaget skall hålla/medtaga minst 3 av Svenska Bandyförbundet godkända matchbollar.

Klubban får ej vara hookad.

§ 3 Speltid och avslag

Speltiden för en match bestäms av arrangören.

Lotten avgör vilket lag som skall göra avslag eller välja sida. Avslag utföres på domarens signal från mittpunkten och avslaget får göras åt vilket håll som helst.

Spelare skall vid avslaget stå på egen planhalva och får inte överskrida mittlinjen förrän bollen satts i spel. Motståndarlagets spelare skall stå utanför mittcirkeln på motsatt planhalva. Den som utför avslaget får inte spela bollen på nytt förrän den berörts av annan spelare. Felaktigt avslag görs om. Mål kan inte göras direkt på avslag.

§ 4 Spelare

Laget skall bestå av 1 målvakt och 5 utespelare, samt max 9 avbytare. Min 5 spelare varav 1 målvakt.

Spelarbyte får ske under spelets gång och skall ske vid avbytarbåset. Spelare som skall utbytas måste lämna isen innan avbytare träder in på isen.
Licensierade spelare i ishockey eller bandy äger ej rätt att deltaga i av Korpen Nacka arrangerade serie eller cupspel.
Det är endast tillåtet att representera ett (1) lag/säsong i Korpen Nacka.

§ 5 Domare

Varje match leds av en domare. Domarens beslut är utan apell. Domaren har rätt att varna och/eller utvisa spelare för brott mot reglerna.

Domaren skall före matchstart infordra laguppställningar från respektive lag. Inlämnad laguppställning med aktuella spelarnas namn är nödvändig om skada skulle inträffa eller om bestraffningsärende eller påföljd blir aktuell.

Domaren skall vara klädd i traditionell domarjacka samt bära hjälm.

Domaren skall stävja allt ojuste spel. Denne kan under matchen förebygga missförstånd genom att med tecken eller andra anvisningar ange arten av beivrad förseelse. Spelare som visar tendens till farligt spel eller osportsligt uppträdande skall tillrättavisas på ett bestämt och behärskat sätt.

Domaren skall undvika diskussioner och tvister med spelare, lagledare eller funktionärer. Endast lagkapten med armbindel äger rätt att konferera med domaren om så bedöms nödvändigt.

Domaren skall inte onödigt fördröja frislag. Om domaren anser det lämpligt kan denne omedelbart blåsa dubbelsignal som tecken på att spelet kan återupptas så snabbt som möjligt.

Frislag bör inte dömas om det felande laget gynnas av spelavbrott. Vid svårare skador har domaren rätt att avbryta match.

Domaren får också före en match neka spelare att delta om denne uppträder på ett för motionsidrotten icke hedrande sätt. Laget får vid sådant tillfälle sätta in en annan spelare i laget.

Till god sed hör att domare och spelare tackar varandra efter matchen.

§ 6 Spel på bollen

Klubban skall vara på isen när en spelare föser, ger riktning åt eller för med sig bollen. Slag eller försök (skottfint) till slag är förbjudet. Bollen får stoppas/styras med klubban under knähöjd, skridsko (ej lyftad) eller kroppen (om spelaren står på isen).

Det är tillåtet att med skridskon sparka bollen till egen klubba eller medspelare. Boll som är inom målområdet får spelas med klubba.

§ 7 Spel mot motståndare

Det är tillåtet att tränga eller hindra en motspelare som har bollen eller då bollen är inom spelhåll (ett skridskoskär). Tackling eller våldsam undanträngning är däremot förbjuden. När bollen är utom spelhåll får motspelare inte hindras eller angripas.

Det är förbjudet att sparka, sätta krokben för, knuffa samt med hand eller klubba slå och hindra en motspelare. Det är också förbjudet att slå på, låsa eller trycka ner moståndarens klubba eller på annat sätt hindra spelaren att använda den.

§ 8 Målvaktens spel

Målvakten får inom eget straffområde använda skridskor eller valfri kroppsdel för att stoppa bollen.

Målvakten får kasta, sparka samt hålla bollen (dock max 5 sekunder).

Om målvakten inte kan befria sig från bollen skall domaren stoppa spelet och döma tekning. Målvakten får inte utföra straffslag.

Byte av målvakt får endast ske vid skada eller vid sidbyte. Domaren skall underrättas om målvaktsbyte.

§ 9 Godkännande av mål

Mål döms när bollen rätt spelad till sin helhet passerat mållinjen inom målburen. Mål skall också godkännas om någon i det försvarande laget förpassar bollen i egen målbur på ett annars regelvidrigt sätt, t.ex. genom spark eller slag med klubba.

Om målburen flyttas äger domaren rätt att godkänna mål om bollen enligt domarens bedömning passerat mållinjen innanför målburens ursprungliga/rätta läge.

§ 10 Tekning

Tekning utföres på följande sätt:

Bollen placeras på isen och en spelare från vardera laget står mittemot varandra med klubban på var sin sida om bollen. Spelet igångsättes när domaren blåser.

Tekning döms:

 • när bollen fastnat på utsidan av målbur eller i skyddsnät ovanför sargen,
  (tekningen utföres på den förlängda mållinjen)
 • när bollen spelats över sargen och domaren inte kan avgöra vem som slagit ut den, (tekningen utföres vid den plats bollen lämnade banan)
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i försvars eller anfallszon - Tekning utföres minst 3 meter från målburen på den förlängda mållinjen.
 • när bollen är ofrivilligt låst av utespelare i neutral zon (tekningen utföres vid den plats bollen blev låst).

Tekning döms också vid skada på spelare eller när något annat inträffat som inte föranleder fri- eller straffslag.

§ 11 Frislag

Frislag döms vid regelbrott som inte föranleder tekning eller straffslag.

 • Vid förseelse, av försvarande lag, inom straffområdet utförs frislaget från närmaste röda punkt.
 • Vid förseelse, av anfallande lag , inom straffområdet utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse i mittzonen utförs frislaget från den plats förseelsen inträffade.
 • Vid förseelse vid sargen utförs frislaget på en punkt inte närmare sargen än 1 meter.
 • Gena genom målgården.
 • Vid frislag får endast försvarande lag, stå i försvarsmuren

Vid frislag skall motspelaren stå utanför cirkeln eller minst 5 meter från bollen.

Bollen skall ligga stilla när frislaget utföres. I annat fall görs frislaget om.

Vid frislag får bollen gå direkt i mål.

Den som utför frislaget har ingen skyldighet, däremot rättighet, att vänta tills motståndaren intagit rätt avstånd till bollen (se § 6 ang. slag)

§ 12 Straffslag

Straffslag döms för förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger. Straffslag utförs från en punkt 6 meter från mållinjen.

Endast straffläggaren och den försvarande målvakten får befinna sig inom straffområdet.

Målvakten skall stå på mållinjen. Bollen skall placeras direkt på isen, utan någon upphöjning. Straffläggaren får inte ta någon ansats eller finta slag. Skulle detta ske underkänns eventuellt mål och motståndarlaget tilldöms frislag.

Vid förseelse som föranleder utvisning samt straffslag skall domaren döma antingen utvisning eller straffslag.

Speltiden skall vid behov utsträckas för utförande av straffslag (se § 6 ang. slag).

§ 13 Otillåtet spel - Åtgärd

Det är otillåtet att

·         avsiktligt stoppa bollen med hand, huvud, lyft skridsko eller klubba ovanför knähöjd -

Frislag

 • spela knästående, sittande eller liggande - Frislag
 • kasta sig på isen för att stoppa bollen eller motspelare - Frislag
 • slå på, lyfta eller sparka motståndarens klubba - Frislag
 • spela med avslagen/trasig (avslagen/trasig klubba skall plockas upp av spelaren och bytas vid avbytarbåset) - Frislag

Sker ovanstående förseelser vid spel framför eget mål och där given målsituation föreligger, döms straffslag.

 • inga mål med skridskor godkännes. -Frislag
 • låsa bollen vid sargen - Frislag (Om domaren har svårt att avgöra vem som felat döms tekning)
 • för anfallande lags spelare stå i försvarande lags målområde - Frislag
 • när målvakten fångat bollen, studsa eller lägga den på isen och ta upp den igen - Frislag
 • bollen, vid utkast från målvakten, passerar mittlinjen utan att först ha vidrört isen, sargen eller någon spelare - Frislag från den plats där bollen passerat mittlinjen
 • - Frislag

Frislag döms även

 • när bollen spelas utanför sargen
 • när bollen erövrats av "felande" lag vid avvaktande utvisning enligt "fördelsregeln"
 • om anfallande spelare knuffar målburen ur sitt läge
 • om bollen träffar belysningsarmaturen eller spelas ovanför densamma
 • om den som utför ett frislag spelar bollen på nytt innan den berörts av annan spelare
 • spelare spelar med ej godkänd klubba

Om domaren bedömer en förseelse som grov kan även utvisning utdömas.

§ 14 Utvisning

Utvisning 2 minuter döms för följande förseelser:

 • upprepade ojusta (ej våldsamma eller farliga) angrepp på motspelare
 • slag på skridsko (tripping)
 • fasthållning
 • spel utan klubba
 • avsiktligt knuffa egen målbur ur sitt läge
 • om målvakten fångar bollen utanför sitt eget straffområde
 • avsiktligt spela bollen över sargen
 • felaktigt spelarbyte/för många spelare på planen
 • efter tidigare tillsägelse fördröjt motståndarlagets frislag, gjort sig av med avslagen klubba på felaktigt sätt, återinträtt i spelet utan reglementsenlig utrustning eller att målvakten studsat bollen i isen sedan denne fångat den.
 •  angripa målvakten inom dennes straffområde

Om domaren vid förseelse, som föranleder 2 minuters utvisning, tillämpar "fördelsregeln" skall denne sträcka ena armen rakt upp och därefter, vid avblåsningen, fälla den mot den spelare som skall utvisas. Om fördelen resulterar i mål upphävs utvisningen.

Vid 2 minuters utvisning av målvakten avtjänas straffet av en utespelare.

 • spel med otillåten utrustning

Utvisning 5 minuter döms för följande förseelser:

 • kastar klubba mot boll eller motspelare
 • tackling vid sargen
 • våldsamt eller farligt angrepp på motspelare genom t.ex. på åkning, ben- eller knätackling, obehärskat slag med klubba
 • protest mot domslut eller domarens åtgärder

Vid 5 minuters utvisning av målvakten avtjänar denne straffet själv och ersätts i målet av en utespelare. För att ej fördröja spelet lånar utespelaren endast målvaktshjälm och handskar.

"Fördelsregeln" gäller inte vid 5 minuters utvisning.

Matchstraff döms för följande förseelser:

 • brutalt angrepp på motståndare med t.ex. slag på armar, händer eller kroppen. Spelare som utvisas för resten av matchen, och domaren bedömer förseelsen som grov, skall spelare av domaren rapporteras till arrangören samt avstängas under pågående utredning i avvaktan på disciplinnämndens beslut.
 • fortsatta protester mot domslut
 • missfirmande av domare, spelare, ledare, funktionärer eller åskådare
 • spelare som i matchen ådrar sig sin andra 5 minuters utvisning

Utvisad spelare får ersättas efter 5 minuter.

Matchen avbryts om ett lag på grund av flera samtidiga utvisningar har mindre än 3 spelare, inkl. målvakt, på banan.

Om ena laget har en spelare utvisad och det andra laget senare, innom 2 min. även får en spelare utvisad. Skall vid mål av någotdera av lagen, motståndarlagets utvisning upphöra.

§ 15 Störande moment

Domaren äger rätt att bryta matchen om endera lagets publik uppträder så störande, att det bedöms omöjligt att på ett korrekt sätt fullfölja matchen.

Ej felande lag tilldöms segern med aktuellt resultat eller med målsiffrorna 5 - 0 d v s. det mest fördelaktiga för vinnande lag.

§ 16 Walk Over

Vid lämnad WO döms det närvarande laget som segrare med målsiffrorna 5-0
Vid två (2) lämnade wo, utesluts laget.

§ 17 Övrigt

Domaren äger rätt att ej tillåta spel eller avbryta pågående match om isens kvalitet är så dålig att ökad risk för skada finns.

Lagen bör se till att "första förband" finns tillgängligt. Kylpåse eller motsvarande bör finnas tillhands om skada inträffar och där nedkylning kan bidra till minskad blödning.

Vid allvarlig skada, som föranlett läkarbesök, skall den skadade snarast kontakta arrangören för anmälan av idrottsskada.

Domaren bör vid skada kunna tillhandahålla aktuell skadeblankett som överlämnas till den skadade. Denna skall medföras till läkare.