cover

Kontaktinformation

Webbadress: http://www.sportnik.com/korpennacka
E-mail:
Pg-nummer: 586140-6
Bg-nummer: 197-4500
Information:
Korpen Nacka Box 2010
  13202  SALTSJÖ-BOO
Besöksadress:
PlusGiro: 586140-6
Telefon:
Mobil:  076-3180080 
E-post: korpen.nacka@telia.com
Hemsida: http://www.sportnik.com/korpennacka
Föreningsnummer: KF018201-541