cover

Regler Fotboll


Speltid

7-manna:  2x20 minuter.

Är något av lagen försenade ska domaren förkorta speltiden.

Domararvode

7-manna:      100 kr/lag och match

Betalas till domaren innan avspark. Ha gärna jämna pengar och helst sedlar!

Om domare inte finns på plats till matchstart ska matchen spelas ändå. Om ni ej kan få någon utomstående att döma matchen ska en domare från något av lagen utses, ett tips är att döma en halvlek var.

Vänligen inrapportera resultatet på telefon 7158269 eller till vår hemsida

Avbytare

Obegränsat antal avbytare får användas.

Laguppställning

Laguppställning behöver inte fyllas i och lämnas till domaren, dock skall om så behövs giltig legitimation kunna uppvisas vid ex. rapportering av utvisad spelare.

Försäkring 
Spelarförteckning över lagets spelare ska vara Korpen Nacka tillhanda innan första serie-/cupmatch Komplettering av spelarförteckningen får ske under pågående säsong men en spelare som ej är registrerad äger ej rätt att deltaga förrän kansliet har informerats om kompletteringen. Kommer det till kansliets kännedom att en spelare ej är registrerad och spelar match fråntages laget poäng vid ev. vinst.

Spelare som är uppförd i spelarförteckningen är medlem i Korpen Nacka, om denne betalat medlemsavgiften.

Avspark

Hemmalaget har alltid avspark (ingen slantsingling). I andra halvlek gör bortalaget avspark.

Sidbyte

Lagen byter sida i halvtid.

Tröjfärg

Har lagen samma tröjfärg ska bortalaget byta tröjor. Lagen bör därför alltså ha både hemma- och bortaställ (västar fungerar alldeles utmärkt som bortaställ).

Målvaktens tröjfärg ska vara avvikande från både medspelare och motståndare.

Tröjnummer

Det är ej obligatoriskt med tröjnummer men Korpen rekommenderar starkt att lagen ändå försöker ordna det då det underlättar domarens arbete.

Boll
Varje lag ska ha med sig en godkänd fotboll storlek 5.

Benskydd

Godkända benskydd samt strumpor som täcker benskydden är obligatoriskt.

Domaren SKALL avvisa spelare som ej har benskydd. Kommer spelaren in på planen

igen utan benskydd ska gult kort delas ut.

Fotbollsskor

Det är ej tillåtet att spela med fotbollsskor med skruvdobb.

Smycken

Man får ej spela med smycken såsom halsband, örhängen eller ringar. Domaren SKALL avvisa spelare som har något av detta på sig. Kommer spelaren in på planen igen utan att ha tagit av smyckena ska gult kort delas ut.

Avstånd

Avstånd på frisparkar/insparkar ska vara 7 meter.

Står en spelare närmare i avsikt att hindra bollens framfart ska gult kort tilldömas (avsikten avgör domaren). Sabotage mot frispark/inspark renderar också i gult kort.

Om en spelare vid en frispark skjuter bollen på en motspelare i uppenbar avsikt att få denne utvisad ska frisparksläggaren tilldelas gult kort då även detta betraktas som spelsabotage.

Maskning

Spelare som medvetet fördröjer spelet för att få tiden att gå ska bestraffas med gult kort.

Målvaktsinspark

När bollen passerat kortlinjen måste målvakten (eller annan spelare i laget) sparka på liggande boll (inspark), han/hon får ej kasta ut den. Bollen ska placeras 3 meter från mållinjen.

Hands

Alla hands är inte bestraffningsbara vilket många tror. Följande hands ska bestraffas med frispark alt. straff:

-         Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt stoppar bollens framfart).
    Avsiktlig hands ska även rendera i gult kort.

-         Skyddshands (när spelaren instinktivt drar upp händerna för att skydda sig)

-         När en spelare som har armen i en för situationen onaturlig vinkel får bollen på     

           handen/armen.

Det ska alltså inte blåsas frispark när en spelare som har armen intill kroppen eller i en naturlig vinkel får bollen på handen/armen.

Avsiktlig hands som hindrar bollen från att gå i mål innebär förutom straff även rött kort (gäller endast 11-manna).

Straffpåföljder

Gult kort = 5 minuters utvisning

Två gula kort = rött kort

Rött kort = utvisning för hela matchen samt nästföljande match

Bedöms utvisningen som grov skickar domaren in rapport till fotbollskommittén och spelaren är avstängd i avvaktan på beslut. Vid grova utvisningar måste spelaren ifråga och/eller lagkaptenen kunna uppge spelarens namn. Om så ej sker bryts matchen och laget förlorar med 0-3

Vid rött kort får laget ej ersätta den utvisade spelaren som å sin sida ej får vistas vid planen utan måste lämna spelplatsen.

Avvaktande gult kort

Vid avvaktande gult kort ska spelet fortsätta till nästa naturliga avbrott eller om den spelare som ska varnas vidrör bollen (då ska spelet sättas igång med nedsläpp från den punkt där spelaren rörde bollen).

Målvaktsutvisning

Om målvakten får gult kort ska han/hon själv sitta av sin utvisning, det får inte göras av en utespelare.

Byten

Bägge lagens byten ska ske på samma sida. Den inbytte spelaren får inte gå in på planen förrän den utbytte hunnit ut. Byten ska dessutom ske på samma ställe, den utbytte får ex. inte gå av planen på kortsidan medan den inbytte hoppar in på långsidan. Undantaget är givetvis om den utbytte spelaren är skadad och inte kan ta sig till långsidan.

Minsta antal spelare på plan

Ett lag får ej starta en match med mindre än fem spelare på planen i 7-manna resp. nio spelare i 11-manna. Om laget ej uppfyller det kravet förlorar man matchen på walkover (0-5). En match ska avbrytas om ett lag blir färre än fyra i 7-manna och sju i 11-manna. Laget med för få spelare förlorar då med 0-5. Undantaget är om laget redan har en eller flera spelare utvisade, i så fall förlängs utvisningstiden med den senaste utvisningens längd.

Målvaktsbyte

Målvaktsbyte får ske när som helst under matchen under förutsättning att bollen är ur spel, dock måste domaren alltid informeras innan bytet sker. Givetvis kan man inte byta hur många gånger som helst utan anser domaren att detta sätts i system för att ex. få tiden att gå så ska han ej tillåta bytet.


Nolltolerans "Sila snacket"

Korpen Nacka utövar nolltolerans mot svordomar, könsord, hot etc. Följande bestraffas med rött kort (grov utvisning):

• Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare eller publik
• Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, ledare, domare eller publik
• Att använda svordomar riktade mot spelare, ledare, domare eller publik
• Att uppenbart använda smädelser eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller publik.

Svordomar till "sig själv" vid ex. missad målchans, dålig passning etc. bestraffas med gult kort. Könsord eller ord som hora, bög etc. i sådana lägen renderar dock alltså i rött kort.

Ett lag kan drabbas av röda kort såväl före som efter matchen. Domaren har med andra ord rätt att rapportera händelser som inträffar från det att laget anländer till arenan tills dess att de lämnar densamma. Allt för att stävja dåligt uppförande och ex. hot mot domare eller motståndare.

Om ett lag drar på sig upprepade grova utvisningar kan laget bestraffas med poängavdrag eller eventuellt uteslutning.

Licensierade spelare  Det är ej tillåtet att använda licensierade spelare i Korpen Nackas serier- eller cupspel.

Spela i flera lag   Det är inte tillåtet att representera flera lag. I undantagsfall kan det vara tillåtet att hoppa in för ett lag i samma serie om laget saknar spelare, dock måste motståndarna gå med inlåningen. Gör de inte det får inlåning ej ske. Man måste även informera domaren om detta.

Man får endast låna in spelare så att man blir max sju spelare i 7-manna . Det är alltså inte tillåtet att låna in spelare så att man får avbytare. Detta gör att om ett lag lånar in ex. två spelare för att få fullt lag och det sedan tillkommer ordinarie spelare under matchens gång så får de inlånade spelarna inte längre medverka.

Walk-Over

Lag som uteblir från match döms som förlorare och motståndarna erhåller tre poäng samt målsiffrorna 3-0.
Vid två (2) lämnade wo, utesluts laget.

Det är viktigt att lag som tvingas lämna WO meddelar såväl motståndare som kansli i god tid! När ett lag lämnar WO förlorar laget 500 kr av inbetald garantiavgift/WO-pott.

Om laget lämnar WO i sista seriematchen utesluts laget direkt!

Matchflytt

Inga matcher flyttas under säsongen. Om lag ändå önskar flytta match rekommenderar vi att ni själva ringer andra lag i serien och byter speltider! I undantagsfall fall kan Korpen Nacka organisera en matchflytt men då utgår en kostnad för detta på 500 kr.

Två lag som inte vill spela på utsatt tid och ej har fått flytt av match godkänd av Korpen Nacka dömes till dubbel W-O och matchen utgår ur serien.

Serieindelning

Seriespel , indelning efter föregående års resultat. Normalt 10 lag/serie totalt. Grundregeln är att ettan och tvåan i serien flyttas upp en division, det sista och nästsista laget flyttas ner en division. Lag som utgått under seriens gång börjar om längst ner i seriesystemet nästkommande år. Nystartat lag startar som regel i lägsta divisionen.

Tjejer i herrlag

Det är tillåtet att ha med tjejer på plan i herrlag.

Inspark/inkast

I 7-mannaserierna tillämpas indirekt frispark istället för inkast från sidolinjen. Frisparken får ej gå direkt i mål. I 11-mannaserierna tillämpas inkast.

Straff

Straffpunkten ska vara 9 meter från målet. 

   

Domarkvitto

Domaren ska skriva ett kvitto på domararvodet om något lag begär det.

Kvittot skall då innehålla följande uppgifter:
Domarens personnummer, namn (för- och efternamn), adress, datum då matchen spelats, seriebeteckning, vilka lag som deltagit i matchen, idrottsplats/bollplan där matchen spelats, domararvode (erhållet belopp) samt att kvittot skall undertecknas av domaren
.

 

Spelprogram

Spelprogrammet ska i god tid (ca två veckor innan seriestart) finnas tillgängligt på Korpen Nackas hemsida. Det åligger lag som icke fått spelprogram eller kallelse till match att själva efterhöra på kansliet om match är utlyst eller ej!

Protest

Protest skall vara skriftlig och innehålla de skäl som den grundar sig på.  Protesten och 300 kr skall vara Korpen Nacka tillhanda senast 48 timmar efter spelad match. Alla inkomna protester behandlas av fotbollskommittén. Går protesten igenom ska laget få tillbaka de 300 kronor de lagt ut.