cover

1808 Baltic (Lettland)

Baltic Senior Championships 2018
i Salaspils, 2 mil utanför Riga (Lettland)

18 augusti 2018

Sista anm:  onsdag 15 augusti 2018, kl 12

ORIGINALINBJUDAN              RESULTAT

KLASSER:  35/40/45/50/55/60/65/70     Singel/Dubbel/Mixed

Badminton Sweden på Facebook!