cover

2010 Vet-EM, Kroatien

Uppskjutet till 20-27 juni 2021

INFO 27 aug 2020
EM är inställt i september och framflyttat till juni 2021 med bibehållna åldersklasser från i år. Ni behöver inte skicka in några förnyade  intresseanmälningar nu utan invänta tills vi vet mer. Det kommer bli möjligheter att intresseanmäla på nytt eller att stryka sig och ändra dubbelpartner, men vi återkommer med hur detta skall gå till när vi vet mer.

-----

Dear All,
We are pleased to announce to you all that the dates for the 2021 European Senior Championships in Zadar (CRO) have now been confirmed.
The event will be played from Sunday 20 June until Sunday 27 June (8 playing days) with the full day 19 June being used for familiarization/training.
In due time we will publish a new invitation and new booking forms on our event website.

---- Badminton Europe: 

Vi är glada att kunna meddela att det inte är en avbokning - utan ett uppskjutande - ni kan läsa mer i det officiella pressmeddelandet på vår hemsida
Vi hoppas att vi ses i Zadar nästa år!
/ Badminton Europa

========

European Senior Championships 2020
27 september - 4 oktober i Zadar, Kroatien

Länk till Facebooksidan för Vet-EM 2020 i Kroatien (https://www.facebook.com/groups/sweteran) -- där infon uppdateras kontinuerligt.

Info från Badminton Europe:   http://badmintoneurope.com/cms/default.aspx?clubid=4685&cmsid=239&pageid=5381&m=8314443  

-----
The 2020 European Senior Championships will be held in the Croatian city of Zadar September 27 - October 4. The city on the Adriatic coast will be an optimal place for the large contingent of European senior players who have anxiously been waiting for this allocation for many months. 

Players from all over Europe will be able to reach Zadar relatively smoothly. Zadar has its own airport with good connections both in and outside of Croatia, and the airport in Split is also just over an hour away by car. Badminton Europe and the Croatian Badminton Association are expecting to see more than 1,000 senior players in the age groups 35+ to 75+ during the 8-days event in October.
-----

Wikipedia om Zadar:   https://sv.wikipedia.org/wiki/Zadar

========= ALLMÄN INFO ============

Veteran EM är planerat att gå i Zadar Kroatien mellan september 27 - 4 oktober 2020. Vi har ännu inte fått en officiell inbjudan så detaljer om sista anmälningsdag, boende med mera är än så länge oklart.

 

I och med nu gällande restriktioner på grund av pågående pandemi så finns det också risk att tävlingen kan komma att ställas in eller skjutas på. Så fort vi får någon information kommer den delges på Sweteran webben och på Facebook. Den som själv vill hålla kolla på Badminton Europes sida för mästerskapet kan bevaka http://events.badmintoneurope.com/cms/?cmsid=340&pageid=5804. Även om inga datum finns angivna så finns där en uppdaterad version av reglerna som anger att varje land får ta med 8 deltagare per singelkategori och 8 par per dubbelkategori.

 

Tidigare har detta varit en fråga för arrangören men i och med att det nu står i regelverket från 2020 så räknar vi med att vi har 8 platser i varje kategori.

 

Intresseanmälan från dem som vill deltaga skall skickas med e-post till sweteran@badminton.nu senast 29 maj (förlängt 1 vecka) med uppgift om vilka kategorier man vill spela. Spelare som inte intresseanmält innan detta datum kan endast ta eventuellt kvarvarande platser efter att de som anmält i tid erbjudits plats.

 

Sådana kvarvarande platser fördelas efter principen först till kvarn för de som intresseanmäler efter 22 maj.

Eftersom vi inte vet sista anmälningsdatum och inte vet övriga länders sista anmälningsdatum så är det ok att anmäla sig som öppen i dubbel, men vi uppmanar alla som kan att så fort som möjligt bilda dubbelpar och anmäla detta.

 

Vi kommer senare att meddela när sista datum är för att meddela dubbelpartner innan platserna går vidare till anmälda par.

 

Eftersom det sedan helgen 7-8 mars inte spelats några tävlingar så kommer i första hand rankingen från 2020-03-12 att gälla som grund för uttagning.

Om tävlingsverksamheten påbörjas igen och fler tävlingar spelas innan sista anmälningsdatum till EM så är det vår förhoppning att dessa skall kunna räknas med i uttagningen. Framförallt tänker vi då på Gotlandsspelen och Veteran SM som är planerat att spelas 6 veckor innan EM.

Om dessa tävlingar kan räknas in i uttagningen så kommer vi göra det enligt principen att rankingperioden fryses från 7-8 mars till dess att svenska tävlingar börjar spelas igen.

Vi vet ännu inte om Sverigerankingen kommer följa den principen men om den inte gör det så kommer vi manuellt att justera för detta för dessa två tävlingar. Vi kommer också att följa principen att SM-vinnare är direktkvalificerade om VSM hinns med innan sista anmälningsdatum. Om inte så delas den platsen ut enligt rankingordning. Observera att i dubbel så gäller direktkvalficeringen för paret och inte för de enskilda personerna.

 

Då detta innebär att de sista platserna kan komma att fördelas sent och de flesta vill ha så tidigt besked som möjligt för att kunna planera så kommer vi att utifrån läget med intresseanmälningar att göra en bedömning för vilka som redan är kvalificerade eftersom ingen annan spelare har någon rimlig chans att passera dem i rankingen. Det innebär att i kategorier med 8 eller färre intresseanmälda kommer man få definitivt besked strax efter att tiden för intresseanmälan gått ut. I övriga kategorier kommer de spelare som vi bedömer som klara att få definitivt besked om att de är uttagna så snart som möjligt. Observera att detta besked är definitivt och gäller även om vi i sweteran-gruppen räknat fel och någon annan går om i rankingen. Vilka som är uttagna kommer uppdateras löpande på Sweteran-webben.

 

Spelare som fått besked om uttagning förväntas acceptera sin plats snarast möjligt via mail till sweteran@badminton.nu  .Vi kommer att kommunicera ett absolut sista datum att meddela accept så snart vi vet sista anmälningsdatum. Därefter kommer platserna gå vidare till spelare på väntlistan i rankingordning för de som intresseanmält i tid och därefter till sent intresseanmälda i anmälningsordning.

 

För singelkategorierna gäller rankinglistan som uttagningsordning. För dubbelkategorierna gäller att sweteran-gruppen tar ut i huvudsak efter rankinglistan men gör en bedömning av utländska spelares nivå i förhållande till svensk ranking. Sweteran-gruppen kan också göra en ytterligare bedömning av vilka som skall tas ut av relativt jämbördiga par. En sådan bedömning görs bland annat utifrån möjligheter att paret blir seedat, intresset av att ha maximalt antal svenska deltagare, antal kategorier som spelarna deltar i och andra faktorer. Erfarenhetsmässigt vet vi att det endast är i ett fåtal kategorier som sådana bedömningar brukar vara aktuella och i huvudsak är det rankingen som gäller. I de fall en ytterligare bedömning av uttagningen görs så är sweteran-gruppens beslut i frågan om uttagning slutgiltigt. Sweteran-gruppen kommer alltid att informera berörda spelare om grunderna för bedömningen och kommer göra bedömningen i samråd med berörda spelare när det gäller sådant som vilka kategorier man helst vill spela i mm.

 

I och med att VSM inte kunde spelas enligt plan och nytt datum är endast 6 veckor innan EM så finns det inga krav på deltagande i VSM och ingen dispens behöver sökas för de som inte deltager. Men vi uppmanar självklart alla spelare som har möjlighet att spela VSM.

 

Observera också att alla bokningar av flyg och hotell sker på egen risk och vi rekommenderar att ni väljer alternativ som är avbokningsbara då det finns viss risk att EM kan komma att ställas in.

 

Åldersindelning som ska gälla är:

35+ spelare födda 1984 eller tidigare
40+ spelare födda 1979 eller tidigare
45+ spelare födda 1974 eller tidigare
50+ spelare födda 1969 eller tidigare
55+ spelare födda 1964 eller tidigare
60+ spelare födda 1959 eller tidigare
65+ spelare födda 1954 eller tidigare
70+ spelare födda 1949 eller tidigare
75+ spelare födda 1944 eller tidigare

========= ANMÄLNING ============

En första klarmarkering av spelare har gjorts i länkat PDF-dokument. Uppdaterat 14 juli. De som markerats med texten klar med grön bakgrund är klara för spel och behöver acceptera sin plats senaste den 6 juli. Obs att det är bra om ni  accepterar så snart som möjligt. Spelare som markerats med Reserv på gul bakgrund är reserver och får plats i mån av återbud från andra. I ett fåtal klasser finns det spelare som inte har markerats varken som klara eller som reserver. Det beror på att det i en singelklass finns 3 spelare med exakt samma poäng som konkurrerar om två platser samt att det i vissa dubbelklasser finns så många tänkbara kombinationer av spelare att vi inte bedömt det möjligt att nu göra en definitiv uttagning. Alla spelare inklusive de icke markerade MÅSTE komma in med accept i händelse av att plats finns och med vem man avser att spela dubbel med senaste 6 juli. Därefter är ambtionen att göra slutlig klarmarkering i alla klasser men i de fall då spelare har anmält preliminär utländsk dubbelpartner där partnerns land inte är klara med uttagningen så kan vi vänta med enstaka uttagningar som längst till 20 juli. Därefter kommer bildade par att gå före öppna anmälningar. Dvs även om man klarmarkerats individuellt i en dubbelklass men inte har någon partner kan platsen tas av ett komplett par.  Det finns ingen garanti för att öppet anmälda spelare får partner så par har i detta läge företräde. Det är med andra ord viktigt att ni är aktiva och försöker skaffa er en dubbelpartner om ni vill maximera era möjligheter att ta en plats. Skicka mail till sweteran@badminton.nu med begäran att hitta internationell dubbelpartner om ni vill ha assistans av Nils Carlson med att hitta lämplig partner.

I de få klasser där det ännu är oklart kommer vi också att ta kontakt med spelare om hur de resonerar kring sina platser. Om ni exempelvis är nöjda med två kategorier och kan tänka er att avstå den tredje, vilka ev partners ni diskuterat med osv. Om ni har input om ändrade förtusättningar etc. och är en av dessa spelare så får ni också gärna höra av er via mail. Detsamma gäller ett fåtal spelare som anmält intresse för att eventuellt spela i en yngre åldersklass. I några fall ser detta möjligt ut och vi kommer att återkomma till er om detta

VIKTIGA DATUM: 6 juli plats skall vara accepterad, dubbelpartner anmäld. 20 juli alla dubbelpar måste vara konfirmerade, par går före öppna anmälningar. 4 augusti anmälan till Badminton Europe.

Restplatser kan i händelse av återbud delas ut ända fram till den 4 augusti då Badminton Europe stänger anmälan. Efter det kan vi inte nyanmäla några spelare. Däremot kan vi ända fram till Team Manager mötet lördagen innan tävlingen börjar göra vissa ändringar bland redan anmälda spelare. Så en spelare som bara har tagit plats i singel kan exempelvis få en plats i en dubbel om någon annan spelare lämnat återbud.

======== ANMÄLDA SPELARE ==========

Alla spelare bör kontrollera sin anmälan och korrigera eventuella fel senast 2020-06-05 då vi påbörjar klarmarkering av spelare. Observera att denna fil inte innehåller önskemål om att spela i lägre åldersklass om  man inte tar plats i den egna. Filen innehåller inte heller styrkebedömningar av utländska spelare som kan påverka rangodrningen. Alla sådana korrigeringar kommer att göras i samband med klarmarkering i mån av behov. Det förekommer också i jämna klasser att vi prioriterar reserver som bara tagit plats i enstaka klass framför sådana som redan är kvalificerade i ytterligare två kategorier. Det är sällan det är så jämnt att detta inträffar, men det kan hända. Ingen spelare kan alltså ta för givet att man har en plats före klarmarkering är gjord. Uppdatera oss gärna om ni bildat dubbelpar med annar spelare eller om ni ändrat er och inte kommer att åka.

-------------------------------

Åker inte:

xxx

Badminton Sweden på Facebook!