cover

1908 Vet-VM (Polen)

LOTTNING & RESULTAT

BWFs tillkännager arrangör (BWF-artikel)

Listan uppdaterad 12/6 17:57, Inga fler intresseanmälningar.... 

*Uppdaterad* VM i Katowice, Polen
Datum: 4-11 augusti 2019

Officiell inbjudan finns längst ner, under bifogade filer. Där finns även information om Boende och transporter.

BWF World Senior Championships - kvalificering

Uppdaterad länk till listan över status för kvalificering kommer publiceras här varje fredag under veckorna 15-16-17-18. Poängen i listan är baserade på Sverigerankingen torsdagen innan publicering. Listan som publiceras vecka 18 (efter Stockholm Vintage) innehåller de slutliga poängen för kvalificering. Spelare kommer klarmarkeras i listan så snart det är möjligt. Klicka på länken nedan för att se listan.

VM kvalificering 18g vecka 23 

OBS Listan innehåller nu alla accept i tid och slutliga rankingpoäng då kvalificeringsperioden är stängd. I singelklasserna är klarmarkering gjord för alla intresseanmälda. I vissa dubbelklasser är par klara plus två öppna spelare. Det innebär att de två öppna kan spela med varandra eller med varsin utländsk partner. Inga nya svenska partners kan läggas till om inte en av de klara ger återbud.I några dubbelkategorier finns det fortfarande frågetecken om par mm och vi diskuterar med berörda och uppdaterar så snart som möjligt. Acceptera eller avböj platser snarast möjligt.

VIKTIGT: Det är kolumnen status och ej ordningen som visar vilka som är uttagna. Beroende på sen intresseanmälan, ej spelat VSM etc så finns det högre rankade spelare som ändå hamnar på reservplats.

not: uppdatering 15b pga fel i Sverigerankingen där Carlstad Open räknats dubbelt denna vecka vilket nu är korrigerat. Påverkade några poäng men ingen inbördes ordning eller klarmarkering. Nya dubbelpar bildade i MD60 och WD65. Ny spelare i MS65 på reservplats pga för sen anmälan.

Slutlig uttagning till VM i Polen – så här går det till

Har ni frågor om resten av uttagningen till VM så var snälla och läs nedanstående först innan ni mejlar och frågar.

Tidsfristen för intresseanmälan till VM i Polen har stängt 

En slutlig anmälningslista som också innehåller de första klarmarkeringarna är publicerad ovan. 

En ny uppdatering av anmälningslistan med uppdaterad ranking och klarmarkeringar kommer att göras varje fredag fram till fredagen den 3 maj då det inte längre går att få fler rankingpoäng till uttagningen.

Därefter har ni fram till den 14 maj på er att acceptera er plats. Det uppskattas om ni accepterar platsen fortare om ni bestämt er eftersom det underlättar för andra att se läget. Med andra ord vänta inte till den 14 maj om ni är säkra på att åka (eller inte åka) utan acceptera/avboka platsen direkt.

Öppna dubbelanmälningar klarmarkeras endast om det inte finns andra alternativ. Dvs om det t.ex. bara är 3 öppna som anmält sig i en dubbelklass så klarmarkeras dessa eftersom alla har en plats oavsett om de spelar med varandra eller hittar andra partners. Par har vid slutlig anmälan företräde framför öppna anmälningar men i vissa klasser finns det flera som har anmält intresse men inte parat ihop sig. Där inväntar vi hur ni väljer att kombinera ihop er.

Nya intresseanmälningar accepteras men får endast en plats i de klasser där platser kvarstår efter de som anmält sig den 7/4. Dvs har man inte anmält sig i tid hamnar man sist i kön, men i flera klasser är det fortfarande inte fullt. Kombinationer av dubbelpartners där båda har intresseanmält i tid har samma prioritet som de som anmält kompletta par i tid. Kombinationer med helt nya dubbelpartners som inte anmälts i tid hamnar sist i kön.

I de fall där det finns alternativa intresseanmälningar i olika åldersklasser så har dessa markerats i den slutliga listan med (alt1, alt2 osv). Alternativa anmälningar är med på listan i alla klasser de intresseanmält så att det skall vara tydligt för övriga hur ordningen är. Om en spelare/par klarmarkeras för ett högre alternativ så tas alla lägre alternativ bort. Om en spelare/par klarmarkeras för ett lägre alternativ så kvarstår de högre i händelse av återbud mm. För spelare som anmält sig i dubbelkategorier öppet i en åldersklass och med partner i en annan räknas alltid alternativet med partner som alternativ 1.

När vi gör den slutliga anmälan till BWF så kan vi bara anmäla en spelare i en åldersklass per kategori och den anmälan kan sedan inte ändras. Däremot får vi sätta in reserver fram tills team manager-mötet dagen innan tävlingen börjar. Det innebär att spelare som står som första reserv i en klass men har en klar plats i en lägre klass måste definitivt bestämma sig. Väljer man att anmäla i en lägre åldersklass så får man inte lov att senare hoppa in som reserv i en högre åldersklass. När det gäller dubbelpar så finns det vid skada/återbud möjligheter att komponera nya par, men det går inte att flytta ett helt par mellan åldersklasser vid återbud.

Sista tävlingsdag som räknas för uttagningen är 28/4. Om någon spelar internationella tävlingar fram till den 28/4 så måste resultaten skickas in till peter@infoaction.se senast den 28/4 så de kommer med på rankingen den 2 maj. Resultat som skickas in för sent kommer inte att räknas med för uttagningen men kommer med i efterhand på Sverigerankingen om de rapporteras inom 10 veckor, precis som vanligt. Om ni spelar en svensk tävling där arrangören missar att rapportera in så måste ni senast den 2 maj meddela detta så vi manuellt kan lägga in dessa resultat. Det är alltså eget ansvar som gäller för att kontrollera att inrapporterade resultat till Sverigerankingen är med och stämmer. Vi kommer inte att rätta felaktigheter eller missade resultat som justeras efter den 2 maj.

BWF World Senior Championships

Här kommer lite information inför 2019 års största badmintontävling! 

Information på engelska:

http://katowice2019.com/?lang=en

 

BEGRÄNSAT DELTAGANDE

Reglerna är att varje land endast får anmäla 4 herrsingelspelare, 4 damsingelspelare, 8 spelare i herrdubbel, 8 spelare i damdubbel och 4 damer, 4 herrar i mixeddubbel per åldersklass. I dubbel kan alltså vi anmäla mixade par med en svensk och en utländsk, men givetvis också helsvenska par. Men maxantalet per kategori och åldersklass kan vi aldrig överskrida. Spel i Veteran SM 2019 krävs för uttagning. (Dispens kan sökas i undantagsfall) 2019 års SM-mästare har friplats.

 

ÅLDERSREGLER

Man måste ha fyllt aktuell ålder året INNAN mästerskapet. Alltså fyllt 35, 40, 45 etc. under 2018. Det är samma regler som gäller för t.ex. Veteran-SM. Så spelar du i +45 i SM är det +45 som gäller på VM.

Åldersindelning som ska gälla är:

35+ spelare födda 1983 eller tidigare
40+ spelare födda 1978 eller tidigare
45+ spelare födda 1973 eller tidigare
50+ spelare födda 1968 eller tidigare
55+ spelare födda 1963 eller tidigare
60+ spelare födda 1958 eller tidigare
65+ spelare födda 1953 eller tidigare
70+ spelare födda 1948 eller tidigare
75+ spelare födda 1943 eller tidigare

Anmälan med namn, kategorier och åldersklass ska skickas till sweteran@badminton.nu
senast söndagen den 7 april 2019.

Veteran VM, Kvalificeringsregler dubbel och mixed.

 

För kvalificering till de 4 platserna i singel gäller den enkla principen att rankingpoängen uttagningsveckan gäller och de högst rankade spelarna som anmält intresse tar platserna. Enda undantaget är om någon utanför de högsta platserna har vunnit SM, då tar den personen en plats och de tre högst rankade tar de övriga tre platserna.

 

I dubbel och mixed finns det flera parametrar som gör uttagningen svårare. Rankingpoängen samlas ihop med flera olika partners vilket gör den mindre rättvisande. En spelare som spelat mycket ihop med en väldigt bra partner kan då ha betydligt mer poäng än vad denne spelare kunnat få ihop med partnern till VM. Och sedan har vi blandade par från olika länder där den utländska partnern inte har svenska rankingpoäng, och dessutom har vi möjligheten att anmäla spelare som saknar partner öppet.

 

För att göra uttagningen så rättvis som möjligt även i dubbelkategorierna har därför styrgruppen det avgörande beslutet om vilka par som kvalificerar sig. Styrgruppen kommer i det arbetet jobba efter ett antal styrande principer enligt följande.

 

1: Vinnande par från SM har en friplats till VM förutsatt att samma par spelar VM ihop. Delar paret på sig så gäller inte friplatsen.

 

2: Spelare som gjort intresseanmälan innan deadline har alltid företräde framför sent anmälda spelare. Det är därför viktigt att man intresseanmäler i den klass man vill spela oavsett om man har en partner eller inte.

 

3: Målsättningen är att alla spelare skall få ett besked om uttagning den 7 maj men när någon planerar att spela dubbel med en utländsk partner och det landet har ett senare datum för uttagning så kan det bli nödvändigt att för någon av platserna invänta detta lands deadline. Detta kommer endast göras om den svenska spelaren innan den svenska deadlinen uppger att sådana planer finns.

 

4: Par har alltid företräde framför öppna anmälningar. Det är därför viktigt att spelare som saknar partner själv i god tid hör sig omkring bland andra länder för att hitta en partner i stället för att hoppas på att få en partner av arrangören. Det finns aldrig någon garanti för att öppna spelare får en partner så vi prioriterar par först.

 

5: Grunden för uttagningen är i första hand parets sammanslagna rankingpoäng. Vid spel med utländsk partner kommer styrgruppen att efter bästa förmåga uppskatta en rankingpoäng för partnern. Styrgruppen kommer endast undantagsvis att frångå poängordningen om poängen uppfattas som uppenbart missvisande. Skäl till uppenbart missvisande poäng kan vara exempelvis många WO-vinster, skadefrånvaro, B-klassad spelare som spelat dubbel med elitklassad eller liknande. Det är styrgruppen som gör denna bedömning och styrgruppen kommer vid varje tillfälle där poängordningen frångås att motivera detta beslut.

 

6: Om ett helsvenskt par och ett par blandat med svensk och utländsk deltagare har likvärdig rankingpoäng så kommer det helsvenska paret prioriteras vid uttagningen.

 

7: Om anmälan av ett blandat par med svensk och utländsk deltagare innebär att det blir en udda plats kvar bland övriga svenska deltagare och det finns ytterligare helsvenska par som har anmält intresse så kan styrgruppen besluta att de helsvenska paren får företräde för att fylla upp den svenska kvoten på 8 spelare.

 

8: Om flera spelare har anmält intresse än det finns platser och några av spelarna som konkurrerar om platserna redan är kvalificerade i 2 andra kategorier så kan styrgruppen besluta att platsen går till den spelare som inte spelar i lika många kategorier. Det är alltså inte självklart att man tar plats i tre kategorier även om man har rankingpoäng för det. Innan ett sådant beslut tas kommer styrgruppen att samråda med berörda spelare angående deras prioritering av vilka klasser som de vill spela i första hand.    

Man kan inte anmäla sig i två olika åldersklasser samtidigt.
Uttagningen grundas på rankingpoängen veckan efter Stockholm Vintage 2019 (26-28 April)

Man ska ha spelat minst 5st rankinggrundande tävlingar de senaste 18 månaderna.
Minst en av dessa ska vara en veterantävling.

------------------

 

 

Amälningar

Alla spelare får besked om de fått plats senast den 7 maj, och markeras då med blå färg
Därefter skall platsen accepteras senast 14 maj. 
Efter det finns möjlighet att ta plats om vår kvot inte är full fram till den xx.

 

VIKTIGA DATUM

 

söndag 7/4 2019 – Deadline för intresseanmälan

7/6 2019 – Absolut sista dag för anmälan, alla uppgifter MÅSTE ha kommit in!

18/6 2019 - On-line anmälan hos stängs hos BWF.

5/7 2019 - Seedning publiceras / Ackreditering och transport ska vara klart


15/7 2019 - Sista datum att anmäla återbud utan att få BÖTER $250

17/7 2019 - Tävlingen lottas hos BWF i Kuala Lumpur


3/8 2019 - 14.00 Team managers meeting

3/8 2019 - 16.30 Team Sweden möte för alla spelare

 

ANMÄLDA SPELARE / DELTAGARE:

Se uppdaterad lista länkad högst upp på denna sida.

-------------------------------

Dispens från Delatagnde i Veterans SM 2019:

Lotten Nilsson

Joachim Björkå

Patrik Roos

Patrik Söderkvist

Niclas Kanebäck

Tony Bäckström

Marina Kårström

Carl Palm

-------------------------------

Åker inte:

Björn Sidfalk

Linda Hinders

Anders R. Svensson

Michel Bachtiar

============================= 

ÖVRIG INFORMATION FÖR DELTAGARE

Samtliga deltagande spelare står för sina egna kostnader. Såväl anmälningsavgifter, resor, boende och spelkläder. Sedan 2016 får de som tar medalj anmälningsavgiften för samtliga kategorier betald av Badminton Sweden.

---ooo000ooo---

 

Det är absolut önskvärt att alla spelar i våra officiella landslagskläder. Det är internationella BWF regler som gäller för reklam mm. Mer info kommer nedan.

I övrigt finns regelverket och mer info här: Regelverket hos BWF

---ooo000ooo---

 

Under Veteran VM kommer det kommer såklart även att finnas kiropraktorer, massörer och annan service tillgängligt.

 

---ooo000ooo---

 

BWF World Senior Championships har tidigare spelats

·         2003 - Sofia, Bulgaria

·         2004 - Kuala Lumpur, Malaysia

·         2007 - Taipei, Chinese Taipei

·         2009 - Punta UmbriaSpain

·         2011 - Vancouver, Canada

·         2013 - Ankara, Turkey

·         2015 - Helsingborg, Sweden

·         2017 - Cochin, India

 

 

 =====================

Landslagskläder

Beställning Landslagskläder

=====================

Tips om resa och boende

Se nedan bifogad fil.

 

=====================

Hotell - Officiella "Svensk-hotell"

Se nedan bifogad fil.

Ladda ner bifogad fil:

Badminton Sweden på Facebook!