cover

Kontaktinformation

Egen webbadress: www.cirkelbagen.se
Webbadress: http://www.sportnik.com/cirkelbagen
Information:

Samfälligheten Cirkelbågens styrelse 2019
www.cirkelbagen.se
cirkelbagen@gmail.com

 Styrelsen:                    
 Ordförande  Ted Linnes
 Kassör  Martin Ekeberg
 Sekretarere  Ove Andersson
 Suppleant  Lasse Åkerlindh

 Suppleant
        

 Lucie Stenhammar

Conny Evenholt

 Revisorer:

 
 Revisor  Per Eriksson
 Suppleant  Jan Lundh
 Suppleant  Susanna Bengtsson
 Suppleant  Vakant
 Valberedning:                                                                
 Valberedning  Lotta Dyall (sammankallande)
 Valberedning  Jakob Melkstam
 Festkommitté:  
 Festkommitté  Lotta Dyall "samankallande"
 Festkommitté  Harriet Larsson
 Festkommitté  Luice Stenhammar
Ansvariga Grannsamverkan:  
 Harriett Åkerlindh  Skrattmåsvägen 57            0708-456629
 Carina Wallnäs  Skrattmåsvägen 32            073-5087114
 Carina Liedholm-Ericlid  Skratttmåsvägen 47           0709-940765
 Trädgårdskommitté:  
 Maria Sellén  Sammankallande
 Kjell Rydier  
 Garagetakskommitté:   
 Patrik Wallnäs  Sammankallande
 Per Eriksson  
 Vattenledningskommitté:  
Conny Evenholt  Sammankallande
Lillen Mathieson

 

Namn

Närvarande

Gatuadress

Postadress

Telefon hem

Mobil 1

Mobil 2

E-post 1

Epost 2

D1

Jimmy & Liselott Schantz

 

krattmåsvägen 34

123 53 Farsta

 

 

 

 

D2

Carina & Patrik Wallnäs

 

sighs

Skrattmåsvägen 3

123 53 Farsta

0735-087097

0735087114

cswallnas@gmail.com

pwallnas@gmail.com

D3

Kristina Jonsson

 

Skrattmåsvägen 30

123 53 Farsta

08-6421923

0708-103949

 

stina.hem@hotmail.com

 

D4

Parimal Das

 

krattmåsvägen 28

123 53 Farsta

08-724 88 18

0704952959

 

parimal.das@hotmail.com

 

D5

Lotta & Carl Dyall

 

Skrattmåsvägen 26

123 53

 

0735290100

 

 

 

D6

Daniel & Madeleine Beijner

 

Skrattmåsvägen 24

123 53 Farsta

0723361650

0738354691

danne@salongbetong.com